Genetická poradna

Genetická konzultace s návrhem diagnostických výkonů, preventivních opatření a léčebných postupů probíhá v následujících kategoriích

  • Rodiny s vyšším rizikem vrozených vývojových vad a geneticky podmíněných onemocnění. Rodokmenová zátěž.
  • Rodiny s vyšším rizikem nádorových onemocnění.
  • Páry, které mají problémy s početím nebo donošením zdravého plodu. Páry v programu asistované reprodukce (IVF).
  • Příprava páru pro genetické testování embrya (IVF, ET, PGT…).
  • Těhotné s prokázanými rizikovými faktory před graviditou nebo během těhotenství.
  • Těhotné s pozitivním výsledkem prenatálního screeningu.
  • Klienti s metabolickou poruchou lipidového spektra, zejména familiární hypercholesterolémie. 
  • Klienti s poruchou krevní srážlivosti. Trombofilie.
  • Rodiny s výskytem morfologických, funkčních a růstových poruch u dětí.
  • Genetické vyšetření transgenderových osob.
Odborný garant pro genetickou poradnu:
MUDr. Jiří Hyjánek, Ph.D.