Kdo jsme

Odborný personál

Prenatální diagnostika,
fetální medicína,
genetické konzultace,
gynekologická ambulance

ODBORNÝ PERSONÁL

Laboratoř
molekulární
genetiky